Gucci Bucket Hat Canvas Size L มือสองสภาพ80%

SKU : cap7

Price

8,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 8,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

Gucci Bucket Hat Canvas Size L

มือสองสภาพ80%ค่ะ

ด้านในมีรอยเลอะตามขอบค่ะ

สามารถนำไปสปาได้ค่ะ

รุ่นนี้ใช้งานได้ทั้งชายและหญิง

ใส่ใช้งานได้ตลอดค่ะ

มาพร้อมถุงกระดาษ

Visitors: 394,482