Celine Trapeze Small Size สีเทา

SKU : Ce130

Price

33,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 33,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

Celine Trapeze Small Size

มือสองสภาพใช้งานปกติ

โดยรวมยังสวยอยู่

สีเทาสวยนะค่ะ

รุ่นนี้จะถือหรือใช้สายสะพายยาวได้ค่ะ

มาพร้อมสาย ถุงผ้า


Visitors: 322,433