Louis Vuitton Monogram Mini Pochette ลายLimitedภูเขาไฟฟูจิ

SKU : 2h4481

Price

21,500.00 ฿

Quantity to buy
Total 21,500.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

Louis Vuitton Monogram Mini Pochette

ลายLimitedภูเขาไฟฟูจิ

มือสองสภาพเก็บอย่างเดียวหาไม่ได้แล้วลายนี้

เอาไปหาสายยาวไว้สะพายเฉียงก็งดงามเลยค่ะ

กระเป๋าปี 2020 มาพร้อมกล่อง ถุงผ้าVisitors: 329,815