Louis Vuitton Marshmallow สวยรุ่นล่าสุด ไม่เป็นเจ้าของไม่ได้แล้วค่ะ

SKU : LBN637

Price

85,500.00 ฿

Quantity to buy
Total 85,500.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

Louis Vuitton Marshmallow

รุ่นล่าสุด ใบจริงสวยมากๆค่ะรุ่นนี้

มีสายสะพายยาวเฉียงได้

สีสวยน่ารักสุดๆ ช่องใส่ของกว้างมากค่ะ

กระเป๋าสามารถสะพายขึ้นไหล่ได้ด้วย

เป็นรุ่นใหม่ฝังไมโครชิพ

Size ยาว 24 สูง 22 กว้าง 13 cm

มาพร้อมกล่อง ถุงผ้า ใบเสร็จ


Visitors: 329,815